17-12-09

Hardnekkige winter

Winterweer kan verdraaid hardnekkig zijn en daar hebben zelfs de meest geavanceerde weermodellen nog moeite mee. Dat is vandaag weer gebleken. Eerst en vooral viel er een pak meer sneeuw dan verwacht. In Oostende lag er vanmorgen 12 cm, in het Gentse rond de middag een centimeter of 7. Alle modellen berekenden in hun ochtendrun voor de kust nog een middagtemperatuur tussen +3 en +7°C. In werkelijkheid bleeft het kwik er steken bij het vriespunt.

Ook voor de omgeving van Gent lieten de weermodellen de temperatuur vandaag positief worden (zie vorige bijdrage). In werkelijkheid bleeft het gewoon lichtjes vriezen.

De sneeuw is een prachtig gezicht, maar tegelijk funest voor de schaatsers. De prille (en uiterst onbetrouwbare!) ijsvloer is bedekt met een dikke laag sneeuw. Sneeuw is de perfecte isolatie. Het ijs zal de volgende dagen nauwelijks nog aangroeien, behalve op de plaatsen waar het water nu nog open ligt, hoe paradoxaal dat ook klinkt.

Ook vannacht kan er nog wat sneeuw bijvallen. Blijft het bewolkt, dan ligt de minimumtemperatuur rond -3°C in het Gentse, maar als het lang genoeg uitklaart, zou het mij niet verbazen dat het kwik boven de verse sneeuwlaag een stuk onder de -5°C uitkomt.

Morgen vrijdag heeft de wind weer de noordoosthoek opgezocht en komen de maxima niet veel hoger dan -1° à -2°C. Het is overwegend zonnig. De kans op een sneeuwbui is in het binnenland klein. 's Avonds valt de wind weg en op plaatsen waar er veel sneeuw ligt, kan het kwik erg diep onderuit gaan. Tussen de -6° en de -10°C is zeker haalbaar. Zaterdag wordt een ijskoude dag, met maxima rond -2°C. De sneeuwlaag kan zich dus moeiteloos handhaven. In de loop van de avond neemt bewolking toe. Dat zorgt ervoor dat de vorst 's nachts wat tempert, maar er gaat ook opnieuw sneeuw vallen. Op zondag laten de weermodellen de temperatuur in een groot deel van Vlaanderen weer (ruim) positief worden, maar met de ervaring van vandaag in het achterhoofd, zetten we daar voorlopig maar de nodige vraagtekens bij.

15:31 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-12-09

Eerste vorst van betekenis

Het kwik ging vanochtend vroeg diep onderuit in Drongen-Baarle. Rond zonsopgang duidde de thermometer -7,4°C aan. De omgeving van Gent was daarmee één van de koudste plekjes in Vlaanderen. Een ijsdag zat er nog niet in. In de vroege namiddag liep het kwik op tot +1,4°C.

Ook de volgende nacht kan het kwik nog eens diep onderuit gaan. Een -5 à -6°C moet haalbaar zijn. Bewolking kan wel wat roet in het eten gooien. De maxima in het Gentse schommelen morgen rond het vriespunt. In de nacht van woensdag op donderdag komt er vanuit het noordwesten nog meer bewolking opzetten, zodat het dan hooguit tot lichte vorst komt. Het Europese weermodel ECMWF (00u-run van 15/12) berekent daarbij ook 1 tot 3 mm neerslag, zeg in dit geval maar 1 tot 3 cm sneeuw. Voor schaatsers is dit niet zo'n goed nieuws. Op de prille ijsvloer komt dan een isolerende sneeuwlaag te liggen die de verdere aangroei afremt en die ook niet goed is voor de kwaliteit van het ijs. Maar als winters decorum is het natuurlijk wel prachtig.

Donderdag overdag komt de temperatuur in het westelijk deel van Vlaanderen, zeg maar van de kust tot de omgeving van Antwerpen en Brussel, een aantal uur boven het vriespunt uit, omdat de wind tijdelijk de westelijke hoek heeft opgezocht en daarmee zachtere lucht is binnengestroomd. Reken op 4° vlak aan zee, rond +2° in het Gentse en tussen 0° en 1° in de omgeving van Antwerpen en Brussel. Alles wat verder naar het oosten ligt, blijft waarschijnlijk nipt in de vrieskou. In de loop van de dag spant de noordoostenwind weer aan en duikt heel het land opnieuw de vorst in. 's Nachts zakt het kwik opnieuw richting -5°C.

Het ziet ernaar uit dat vrijdag voorlopig de koudste dag wordt, met maxima in het Gentse rond -2°C. Het blijft dan ook droog. 's Avonds gaat het kwik erg snel onderuit en in de loop van de nacht kan de thermometer -8° aanwijzen in het Gentse, meer naar het oosten is strenge vorst mogelijk.

Daarna hebben we de scherpste kantjes van de kou wel gehad. Vanaf zaterdag lijkt de wind weer de (noord)westelijke sector op te zoeken en dan zouden de maxima opnieuw enkele graden boven nul uitkomen, terwijl het 's nachts meest licht vriest. De kans op winterse neerslag neemt opnieuw toe. Maar we zien ook dat vanaf zaterdag de onzekerheid in de temperatuursverwachting groot wordt. We bevinden ons immers op de grens van een relatief warme Noordzee (zeewatertemperatuur 10°C) en een Europees vasteland dat voor een groot deel met ijskoude lucht is gevuld. Het maakt dus een hemelsbreed verschil of de wind vanover zee, dan wel vanover land blaast. Met andere woorden: de exacte koers van de depressies in onze omgeving zullen bepalen of de winter nog een tijdje stand houdt, ofwel geleidelijk aan wordt verdreven. En zoals we inmiddels weten, laat koude lucht zich vaak minder gemakkelijk opruimen dan de weermodellen berekenen.

Hieronder: de onzekerheid in de EPS-temperatuursverwachting is groot vanaf zaterdag. (bron: www.weerplaza.nl)

1pluim

 

15:32 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-12-09

Winter komt stilaan op gang

Eerst en vooral mijn verontschuldigingen voor het lange uitblijven van een update in deze spannende tijden, maar ik ben ook nog met een aantal andere dingen bezig.

In de vorige bijdrage stelde ik nog de vraag of het licht winters, diep winters, of helemaal niet winters zou worden. Ik zou uiteindelijk nog een andere term willen opdiepen: het wordt de komende dagen middelmatig winters. Op de weerkaarten zien we morgen een hogedrukgebied met kern boven IJsland. Aan de oostflank zakken twee lagedrukgebiedjes over de Noordzee naar het zuiden. Een eerste koerst over Engeland en zorgt ervoor dat de wind bij ons uit de oostelijke sector blijft komen. De westcirculatie van de vorige weken heeft ervoor gezorgd dat heel Europa vol zachte maritieme lucht zat en het duurt natuurlijk een tijdje voor die terug is gedreven. Daardoor komt de afkoeling maar aarzelend op gang, maar dinsdag zou de maximumtemperatuur in het grootste deel van Vlaanderen onder het vriespunt blijven. "Nadeel" van het feit dat de kern vrij ver van ons verwijderd blijft, is dat ook de neerslag uitblijft. We hoeven tot en met dinsdag dus geen sneeuwval van betekenis te verwachten.

Een tweede lagedrukkern zakt naar het zuiden via Denemarken. Dat zorgt ervoor dat de wind woensdag eventjes uit de westelijke sector komt. Vooral in de westelijke helft van Vlaanderen kan daardoor de temperatuur weer een graadje boven het vriespunt uitkomen. Aan zee wordt het maximaal een graad of 3. De kans op sneeuw neemt dan wel toe, tot ongeveer 90 procent. Er wordt gemiddeld 1 mm neerslag (of 1 cm sneeuw) verwacht. De bewolking tempert wel de vorst. 's Nachts blijft het licht vriezen, aan de kust kan het kwik ook 's nachts een fractie boven nul blijven.

Donderdag zien we dan een koud hogedrukgebied boven Zuid-Scandinavië en een gordel van depressies ten zuiden van de 50ste breedtegraad. Met andere woorden: de wind zoekt de oostsector opnieuw op en het wordt opnieuw kouder. 's Nachts vriest het plaatselijk weer matig en overdag blijft op veel plaatsen in Vlaanderen het kwik onder het vriespunt.

Na donderdag wordt de situatie wat precair. De blokkade blijft gehandhaafd boven Groenland, IJsland en Ierland. Boven Scandinavië ligt een diepe depressie, gevuld met ijskoude lucht. Ten zuiden en ten oosten van ons blijft de luchtdruk vrij hoog. Wij lijken in een gebied te komen met weinig drukgradiënt. Dat laat verschillende opties open. Met een noordelijke tot noordwestelijke stroming kan er zachtere, maritieme lucht binnendringen, met lichte dooi tot gevolg. Maar als de hogedruk in onze omgeving genoeg tegenstand biedt, stagneert de koude lucht en blijft het dag en nacht vriezen. Eén optie lijkt de komende tien dagen niet aan de orde: een inval van zeer zachte lucht met temperaturen boven de 5°C.

Om maar voorzichtig over de schaatskansen te beginnen: tegen volgend weekend ligt er in de omgeving van Gent in stilstaand en ondiep water een ijsvloer van in het slechtste geval een centimeter of 2 en in het beste geval een centimeter of 10. Het gemiddelde van de 50 EPS-leden komt tegen 20 december uit op een ijsvloer van 5 cm. De kans op een betrouwbare ijsvloer is dus nog klein.

 

22:40 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

09-12-09

Diep winters, licht winters of niet winters?

Krijgen we na het weekend diep winters, licht winters of geen winters weer? Het kan eigenlijk nog allemaal. In de vorige bijdrage had ik het over de blokkade die zich vormt. Dat die blokkade er komt, is nu wel zeker. De precieze positie van de hoge- en lagedrukgebieden zal bepalen wat voor winterweer we mogen verwachten. Dat het op details aankomt, weten de meesten al wel.

Zaterdag ligt de kern van het hogedrukgebied boven Schotland en Zuid-Noorwegen. De wind komt dan uit NNO tot NO. De temperatuur gaat dan wat naar omlaag, maar de aangevoerde lucht is nog niet echt koud. De maxima liggen rond 5 à 6°C. Zondag zien we een eerste kantelmoment. Het hogedrukgebied is wat meer doorgeschoven naar het noorden en aan de zuidflank beweegt een klein lagedrukgebied retrograads (van oost naar west) over onze omgeving. Als de kern ten zuiden van ons wegtrekt, dan blijft de wind aflandig en kan de zachte zeelucht ons niet bereiken. De bovenluchten zijn koud genoeg (-6°C op 850 hPa) om dan voor sneeuw te zorgen. Blijft de kern ten noorden van ons, dan komt de wind vanover de warme Noordzee en dan valt de neerslag als regen.

De neerslaghoeveelheid die voor zondag wordt berekend, is hoe dan ook klein. Op een dik pak sneeuw hoeven we dus in geen geval te rekenen.

Ook na het weekend zien we een gelijkaardige situatie. Een blokkade in de omgeving van IJsland en Groenland en depressies die langs de zuidoostflank van het hogedrukgebied afzakken naar het zuiden. Komt de blokkade iets te veel naar het noorden of het westen te liggen, dan komen we in de zachte lucht terecht en valt er regen. Blijft de zuidflank van het hogedrukgebied wat dichter in onze buurt, dan blijft de wind aflandig en kan het flink koud worden, met matige nachtvorst en maxima rond of onder nul. Als er dan storingen meegevoerd worden in de oostelijke stroming, valt er sneeuw.

De koude oplossingen zijn iets talrijker aanwezig dan de zachte. De kans dat het licht winters wordt, is groter dan de kans op zacht weer of op diep winters weer. Over enkele dagen weten we meer.

Hieronder: het Europese weermodel ECMWF laat maandag een depressie afzakken van Noorwegen naar de Lage Landen. De precieze koers van de kern zal bepalen of we in relatief zachte zeelucht (met kans op regen) of in koude continentale lucht (met kans op sneeuw) terecht komen.

ijsv 0912

22:36 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-09

Westcirculatie ruimt plaats voor blokkade

De hardnekkige westcirculatie die een groot deel van de herfst zorgde voor winderig en nat weer, maakt de komende dagen plaats voor een geblokkeerd stromingspatroon. Zo aan het begin van de winter, is dat geen slechte timing. Of er echt winterweer op het programma staat, is nog afwachten. Maar de fundamenten voor een koude periode worden in elk geval gelegd.

Wat staat er de volgende dagen te gebeuren? We zien nog altijd een diepe depressie op de Atlantische Oceaan (kerndruk 945 hPa!) ten zuidwesten van IJsland. Er ligt een stevig hogedrukgebied (1040 hPa) boven Zuid-Rusland en ook eentje boven Noord-Siberië. Een derde hogedrukgebied ligt boven Noord-Afrika en dat maakt vanaf woensdag verbinding met het Russische hoog. De Atlantische depressie vult langzaam op en blijft ter plaatse liggen. Het hele Europese continent wordt één bolwerk van hoge luchtdruk, met diverse afzonderlijk kernen.

Tegen het weekend is de Atlantische depressie grotendeels opgevuld en ligt de belangrijkste kern van hoge luchtdruk in onze omgeving, met een uitloper naar Scandinavië. Op de hoogtekaarten zien we dat als een wig die zich van Noord-Afrika uitstrekt tot IJsland. Er is met andere woorden een blokkade ontstaan. De zachte, maritiem subtropische lucht kan ons niet meer bereiken.

Wordt het dan meteen winter vanaf vrijdag? Neen. De temperatuur zakt naar normale waarden voor de tijd van het jaar, zonder dat er ons al diep winterse taferelen te wachten staan. Op zondag zien we dat een hogedrukkern zich boven de Britse Eilanden heeft gevestigd. Rond die kern sijpelt er nog altijd lucht vanover de Noordzee binnen, en die is nog altijd 12° warm. Maar we zien dat ook in het hoge noorden, boven Scandinavië en IJsland, de luchtdruk hoog is. Daardoor komt een transport van ijskoude lucht op gang naar het zuiden. Of die ijskoude lucht ons na het weekend ook zal bereiken, dat is afwachten, maar de situatie is voor het begin van de winter meer dan hoopvol te noemen. Tenminste, voor wie van ijs en sneeuw houdt.

Concreet: tot en met met vrijdag blijft het zacht, met maxima in Vlaanderen rond 10°C. Zaterdag krijgen we droog en tijdelijk minder zacht weer, met maxima rond 5°C. Daarna sijpelt er opnieuw maritieme lucht binnen, waardoor het kwik op zondag en maandag weer een graad of 8 kan halen. Als alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, zou het dan vanaf dinsdag een pak kouder kunnen worden, met matige nachtvorst en maxima rond het vriespunt. Die kans lijkt momenteel rond 70 procent te liggen. Een dertig procent van de berekeningen van het EPS houden de vrieskou ook dan buiten onze grenzen. De volgende dagen zullen meer duidelijkheid brengen.

Hieronder: op de hoogtekaart zien we duidelijk dat de westcirculatie tegen het weekend plaats heeft gemaakt voor een blokkade.

blokkade

21:53 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-12-09

Atlantische depressies blijven regeren

Van licht winters weer is voorlopig weinig te merken. Gisteravond zakte het kwik eventjes tot +2,3°C, maar nog voor middernacht kwam er middelhoge bewolking binnendrijven en begon de temperatuur opnieuw te stijgen. Geef toe, dat kunnen we bezwaarlijk winters weer noemen.

Ook de volgende dagen blijven Atlantische depressies ons weerbeeld bepalen. Boven Siberië neemt het kwik de volgende dagen wel een flinke duik en een deel van die koude rukt op tot in Rusland. Daardoor duikt Moskou wel de winter in vanaf komend weekend, maar er zijn nog geen aanwijzingen dat die winterkou zou doorstromen tot in West-Europa. Integendeel. Ons weer komt (zoals meestal) vanuit het westen. Het blijft dus zacht, met vanaf het weekend opnieuw maxima rond of boven de +10°C. De kans op een graadje nachtvorst is erg klein. Dat blijkt ook uit de vijftiendaagse pluimverwachting voor de temperatuur op 2 meter voor Zuid-West-Nederland (bron: www.weerplaza.nl). Wat betreft de lijntjes die op het einde van de periode onder 0°C duiken: kijk er eens naar, maar hecht er voorlopig nog niet te veel waarde aan.

eps_pluim_tt_06310

 

 

22:37 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |